Home

Nasza korporacja naukowa zrzeszająca pracowników nauki jak i ekspertów dziedzinowych pomaga na każdym etapie skonsultować swoją pracę doktorską czy rozprawę habilitacyjną w zakresie merytoryki jak i prawidłowego procedowania całości.

U nas można skonsultować:

 • prawidłowość „konstruktu” pod względem rzeczowo – formalnym tematu dysertacji, jego cech naukowych / „brzmienia” i formy,
 • konstrukcję merytoryczną koncepcji bądź konspektu rozprawy – potrzebnego do otwarcia przewodu doktorskiego (a w nim: celu pracy, uzasadnienia wyboru tematu, metodyki, spisu treści i bibliografii),
 • wstęp i zakończenie opracowania pod względem składniowym i merytorycznym,
 • prawidłowość doboru narzędzi, technik oraz metodologii badań w zakresie wskazanym w temacie pracy,
 • analizę badań w tym: prawidłowości wyników i dyskusji do niej,
 • pomoc statystyczną potrzebną przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie,
 • rozszerzenie bibliografii (tzw. kwerenda) do doktoratu i publikacji naukowej w zakresie dostępu do materiałów znajdujących się poza zasięgiem doktoranta jak również w naukowych bazach danych (polskich i zagranicznych – płatnych i bezpłatnych),
 • niezależną opinię naukową o pisanej pracy doktorskiej,
 • korektę stylistyczno – techniczną,
 • wsparcie w publikowaniu artykułów naukowych i konferencyjnych,
 • inne wg. możliwości.

Aby skontaktować się z nami kliknij na Kontakt z nami


Uwaga!

Zgodnie z polskim prawem naukowym nie jest zakazane konsultowanie na zewnątrz swojej pracy naukowej.

Nie zajmujemy się nielegalnymi pomocami naukowymi a tym bardziej tzw. Ghostwritingiem!

Świadczone przez nas usługi doradcze w zakresie wirtualnych korepetycji mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający Art.272 KK o raz przepisów Prawa Autorskiego.

Usługi realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zamawiającego.

Usługi wykonywane przez nasz Serwis stanowić mogą tylko i wyłącznie pomoc przy samodzielnym pisaniu pracy i nie stanowią gotowych prac.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wykonanych opracowań w sposób sprzeczny z prawem autorskim lub kodeksem karnym.

Reklamy